صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی

این نوع صندوق برای چه نوع سرمایه‌گذاری و چه افرادی مناسب است؟


صندوق‌ سهامی، نوعی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک است که عمده سبد دارایی آن را اوراق سهامی شرکت‌های بورسی تشکیل می‌دهد. ( حداقل ۷۰٪ سبد دارایی صندوق سهامی، سهام و حق تقدم سهام پذیرفته‌شده در بورس تهران است). به دلیل اینکه بخش اصلی سبد صندوق‌های سهامی را سهام تشکیل می‌دهد، سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهامی به معنای پذیرش ریسک و درعین حال انتظار سود بیشتر نسبت به دارایی‌های سرمایه‌گذاری بدون ریسک مانند اوراق بدهی و سپرده بانکی است. مدیریت صندوق با کمک ابزارهای مشتقه مالی و دانش حرفه‌ای ریسک صندوق را کاهش می‌دهد ولی به علت ماهیت بازار سهام، نمی‌توان بدون ریسک بدون صندوق را تضمین نمود. سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهامی مناسب افرادی هستند که به دنبال سرمایه‌گذاری در بازار سهام و استفاده از سود آن هستند ولی فرصت یا دانش لازم برای انجام سرمایه‌گذاری مستقیم را ندارند.

هرچه افق سرمایه‌گذاری فرد بلندمدت‌تر باشد، بازار سهام در بلندمدت عملکرد بهتری دارد و جذاب‌تر است . بنابراین صندوق‌های سهامی برای افرادی که زمان و انرژی مدیریت سبد سهامی خود را ندارند و مایلند که با پذیرش کمی ریسک، در بلندمدت سود بیشتری نسبت به بازار پول داشته باشند، گزینه مناسبی است. صندوق‌های سهامی به ویژه در دوران رشد اقتصادی، عملکرد بهتری دارند و برعکس در دوران رکود اقتصادی سود پایین‌تر از سپرده بانکی داشته و حتی ممکن است زیان‌ده نیز باشند.

فهرست صندوق‌های سهامی

لیست اطلاعات تمامی صندوق‌های سهامی

نام
ماه اخیر بازدهی ۳۰ روز اخیر
فصل اخیر بازدهی ۹۰ روز اخیر
سال اخیر بازدهی ۳۶۵ روز اخیر
تقسیم سود
نقش جهان ۲۸.۷۰ ۱۸۹.۸۴ ۶۰۰.۳۹ -
سهام بزرگ کاردان ۲۹.۳۴ ۱۸۵.۶۳ ۵۰۱.۳۵ -
سبحان ۳۰.۹۷ ۱۶۳.۷۱ ۳۳۷.۲۴ -
کاریزما ۲۹.۵۳ ۱۶۰.۳۴ ۴۴۰.۴۶ -
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات ۱۸.۹۳ ۱۵۶.۵۸ ۴۷۸.۵۲ -
ارزش کاوان آینده ۱۹.۷۳ ۱۵۶.۳۲ ۷۱۲.۳۵ -
افق ملت
قابل معامله در بورس
۳۱.۱۹ ۱۵۳.۵۳ ۳۷۶.۱۱ -
باران کارگزاری بانک کشاورزی ۲۳.۰۰ ۱۵۲.۵۸ ۴۰۰.۸۱ -
خوارزمی ۲۹.۳۲ ۱۵۲.۱۸ ۴۱۵.۶۱ -
شاخصی کارآفرین ۲۵.۹۷ ۱۵۱.۶۵ ۳۹۴.۱۶ -
سپهر کاریزما
قابل معامله در بورس
۲۹.۸۶ ۱۵۰.۹۶ ۴۳۳.۵۵ -
کارگزاری حافظ ۲۵.۰۱ ۱۴۸.۶۴ ۴۱۷.۱۳ -
تدبیرگران فردا ۲۸.۵۴ ۱۴۸.۱۴ ۴۰۳.۶۳ -
تجارت شاخصی کاردان
قابل معامله در بورس
۲۹.۷۴ ۱۴۷.۲۱ ۴۰۶.۸۷ -
بذر امید آفرین ۲۴.۶۷ ۱۴۵.۷۸ - -
اندیشه خبرگان سهام ۳۲.۳۲ ۱۴۵.۷۷ ۳۸۰.۸۹ -
زرین پارسیان ۲۶.۲۴ ۱۴۴.۸۴ ۴۴۳.۰۴ ۳ ماه
پویا ۲۴.۱۴ ۱۴۴.۸۳ ۳۸۱.۹۵ -
همیان سپهر ۲۹.۰۶ ۱۴۳.۴۷ ۴۴۴.۷۴ -
ایساتیس پویای یزد ۲۱.۵۸ ۱۴۳.۳۸ ۴۵۵.۰۳ -
آهنگ سهام کیان ۲۵.۵۳ ۱۳۹.۵۶ ۴۶۰.۹۴ -
بانک خاورمیانه ۲۰.۶۹ ۱۳۹.۵۵ ۴۷۲.۹۵ -
بانک اقتصاد نوین ۲۸.۲۲ ۱۳۹.۲۶ ۳۶۸.۲۲ -
مبین سرمایه ۲۳.۶۱ ۱۳۸.۶۶ ۳۸۵.۵۱ -
سرو سودمند مدبران
قابل معامله در بورس
۲۲.۵۹ ۱۳۷.۷۵ ۳۹۶.۷۴ -
ثروت آفرین تمدن ۲۱.۹۰ ۱۳۷.۶۹ ۴۱۳.۰۳ -
کارگزاری پارسیان ۲۳.۶۹ ۱۳۷.۳۷ ۴۳۳.۳۷ ۳ ماه
بانک توسعه تعاون ۲۴.۱۶ ۱۳۷.۳۶ ۴۸۶.۶۰ -
کارگزاری بانک ملی ایران ۲۹.۹۵ ۱۳۶.۹۶ ۴۱۷.۲۹ -
توسعه صادرات ۲۵.۴۴ ۱۳۴.۸۱ ۴۰۴.۹۵ -
گنجینه رفاه ۲۲.۴۲ ۱۳۴.۴۸ ۴۸۷.۹۰ -
میعاد ایرانیان ۲۵.۲۰ ۱۳۳.۲۴ ۳۱۸.۸۰ -
بورسیران ۲۱.۵۱ ۱۳۳.۱۴ ۵۱۱.۲۶ -
نوین پایدار ۲۳.۰۷ ۱۳۲.۹۲ ۳۲۲.۳۶ -
هستی بخش آگاه
قابل معامله در بورس
۲۹.۵۹ ۱۳۲.۰۹ ۴۳۰.۷۵ -
رشد سامان ۲۴.۲۲ ۱۳۱.۶۴ ۴۶۸.۹۵ ۳ ماه
سی شرکت فیروزه
قابل معامله در بورس
۲۴.۶۳ ۱۳۱.۴۴ ۳۵۴.۹۸ -
آتیه درخشان مس
قابل معامله در بورس
۲۳.۰۸ ۱۳۰.۹۶ ۴۰۸.۴۲ -
یکم اکسیر فارابی ۲۸.۵۳ ۱۲۹.۸۹ ۳۲۵.۱۵ -
آسمان آرمانی سهام
قابل معامله در بورس
۲۹.۵۰ ۱۲۸.۹۱ ۴۰۲.۵۱ -
پاداش سرمایه پارس ۲۶.۰۱ ۱۲۸.۷۸ ۳۲۶.۹۹ -
افق روشن بانک خاورمیانه ۲۵.۹۹ ۱۲۸.۲۷ ۳۸۷.۲۲ -
گنجینه ارمغان الماس ۲۳.۲۴ ۱۲۷.۸۳ ۳۵۰.۶۰ -
آگاه ۲۵.۸۴ ۱۲۷.۸۳ ۴۰۷.۶۰ -
ذوب آهن نوویرا ۲۳.۱۳ ۱۲۶.۰۴ ۳۷۸.۴۱ ۳ ماه
عقیق ۲۵.۶۴ ۱۲۵.۵۶ ۳۹۵.۱۳ -
دماسنج ۷۱.۰۰ ۱۲۴.۵۵ ۴۴۷.۳۴ -
بانک دی ۲۳.۲۷ ۱۲۳.۷۱ ۲۹۵.۲۱ -
صبا ۲۴.۹۶ ۱۲۳.۵۹ ۳۹۹.۸۰ -
سهم آشنا ۲۵.۴۰ ۱۲۱.۸۱ ۴۰۹.۰۵ -
نوید انصار ۲۶.۶۲ ۱۲۰.۹۴ ۳۹۹.۴۳ -
امین آوید ۲۵.۱۸ ۱۱۹.۱۰ ۳۱۵.۸۳ -
امید توسعه ۲۳.۳۲ ۱۱۸.۸۸ ۳۴۱.۲۳ -
سینا ۲۵.۱۳ ۱۱۷.۵۱ ۲۹۷.۴۵ -
افق ۲۱.۰۳ ۱۱۶.۷۲ ۳۲۳.۷۱ -
پیشتاز ۲۰.۱۸ ۱۱۰.۴۱ ۳۱۹.۱۷ -
آسمان یکم ۲۰.۰۸ ۱۱۰.۳۶ ۳۷۲.۶۳ -
توسعه اندوخته آینده
قابل معامله در بورس
۲۳.۲۹ ۱۰۷.۱۰ ۳۵۰.۶۶ -
آوای سهام کیان ۲۷.۹۴ ۱۰۴.۰۵ ۳۶۳.۷۳ -
فیروزه موفقیت ۱۶.۹۵ ۱۰۱.۳۱ ۲۸۹.۱۲ -
پیشرو ۱۷.۹۵ ۹۹.۰۳ ۲۹۹.۲۹ -
امین تدبیرگران فردا
قابل معامله در بورس
۱۸.۲۹ ۹۶.۲۳ ۲۳۷.۷۹ -
بانک مسکن ۱.۷۷ ۵.۳۱ ۰.۹۶ ۱ ماه
اعتبار سهام ایرانیان ۳۱.۵۴ - - -