صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت

این نوع صندوق برای چه نوع سرمایه‌گذاری و چه افرادی مناسب است؟


صندوق‌های درآمد ثابت نوعی از صندوق سرمایه‌گذاری مشترک هستند که با انتشار «واحدهای سرمایه‌گذاری (Unit) پول سرمایه‌گذاران حقیقی یا حقوقی را جمع آوری کرده و بخش عمده آن را در اوراق با درآمد ثابت مانند اوراق بدهی و سپرده بانکی سرمایه‌گذاری می‌کنند و همانند بانک، جریان نقدینگی ثابت برای سرمایه‌گذاران تامین می‌کنند. سرمایه‌گذاران با خرید واحدهای صندوق به اندازه‌ی سرمایه خود در سود و زیان سبد صندوق شریک می‌شود و می‌توانند در هر زمان سرمایه‌گذاری خود را از طریق ابطال یا فروش واحدهای سرمایه‌گذاری به وجه نقد تبدیل کنند. سرمایه‌گذاری در صندوق‌های درآمد ثابت مناسب افرادی است که به دنبال سرمایه‌گذاری بدون ریسک هستند و فرصت یا دانش لازم برای انجام سرمایه‌گذاری مستقیم را ندارند.

ارزش سبد و قیمت صدور و ابطال واحدهای صندوق‌های درآمد ثابت به دلیل اینکه عمده سبد صندوق متشکل از اوراق درآمد ثابت است، روند صعودی دارند. البته آن دسته صندوق‌های درآمد ثابت که پخش سود دوره‌ای دارند، قیمت صدور و ابطال آن‌ها پس از هر بار پخش سود، به اندازه سود تقسیمی برای هر واحد افت می‌کنند. مثلا اگر ارزش هر واحد صندوق قبل از تقسیم سود ۱۰۲ هزار تومان باشد، پس از تقسیم سود ۲۰۰۰ تومانی به ۱۰۰ هزار تومان افت می‌کند.

فهرست صندوق‌های درآمد ثابت

لیست اطلاعات تمامی صندوق‌های درآمد ثابت

نام
ماه اخیر بازدهی ۳۰ روز اخیر
فصل اخیر بازدهی ۹۰ روز اخیر
سال اخیر بازدهی ۳۶۵ روز اخیر
تقسیم سود
پاداش سرمایه بهگزین ۹.۳۰ ۲۵.۳۱ ۴۲.۹۷ ۱ ماه
گنجینه الماس پایدار ۹.۱۱ ۲۶.۵۵ ۵۴.۶۹ ۱ ماه
گنجینه الماس بیمه دی ۸.۴۳ ۲۹.۴۴ ۶۶.۹۷ -
پارند پایدار سپهر
قابل معامله در بورس
۸.۰۵ ۱۷.۷۸ ۳۴.۸۸ ۱ ماه
اندوخته پایدار سپهر ۷.۶۶ ۱۴.۰۴ ۲۸.۶۹ ۱ ماه
توسعه سرمایه نیکی ۷.۰۷ ۳۱.۵۸ ۶۳.۰۶ -
صنعت و معدن ۶.۳۱ ۲۳.۱۲ ۶۳.۸۸ ۱ ماه
درآمد ثابت تصمیم
قابل معامله در بورس
۶.۱۸ ۱۶.۷۰ - -
صبای هدف ۶.۰۹ ۲۸.۷۹ ۵۵.۷۲ ۱ ماه
گسترش فردای ایرانیان ۵.۷۲ ۲۶.۰۶ ۴۷.۴۸ ۱ ماه
پیشگامان سرمایه نوآفرین ۵.۴۲ ۲۲.۱۹ - ۱ ماه
آرمان آتی کوثر
قابل معامله در بورس
۵.۲۹ ۱۶.۹۰ ۳۷.۳۶ -
کارگزاری کارآفرین ۵.۰۹ ۱۵.۱۹ ۳۳.۰۱ ۱ ماه
امین یکم فردا
قابل معامله در بورس
۴.۸۴ ۹.۰۰ ۲۴.۴۰ ۱ ماه
حکمت آشنا ایرانیان ۴.۴۶ ۱۱.۸۵ ۳۰.۲۳ ۱ ماه
گنجینه آینده روشن
قابل معامله در بورس
۴.۲۷ ۱۶.۸۱ ۳۹.۰۵ ۱ ماه
توسعه تعاون صبا ۴.۱۹ ۱۲.۵۲ ۲۸.۷۶ ۱ ماه
اندیشه فردا ۴.۱۹ ۱۷.۴۶ ۶۹.۵۶ ۱ ماه
درآمد ثابت کیان
قابل معامله در بورس
۴.۰۶ ۱۲.۳۰ ۳۵.۸۰ -
گنجینه امید ایرانیان ۴.۰۴ ۱۴.۸۹ ۳۱.۵۶ ۱ ماه
امین آشنا ایرانیان ۴.۰۳ ۹.۹۷ ۲۹.۴۰ ۱ ماه
اوج ملت ۳.۹۷ ۱۱.۶۱ ۲۷.۹۷ ۱ ماه
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران ۳.۸۲ ۹.۹۵ ۲۷.۱۹ ۱ ماه
البرز ۳.۷۶ ۲۶.۲۹ ۶۴.۳۴ ۱ ماه
آرمان کارآفرین ۳.۶۸ ۱۲.۲۸ ۲۹.۵۱ ۱ ماه
ارمغان ایرانیان ۳.۶۸ ۱۵.۶۱ - ۳ ماه
نگین رفاه ۳.۵۴ ۱۷.۱۶ ۳۶.۹۱ ۱ ماه
نوین نگر آسیا ۳.۳۸ ۱۲.۵۸ ۳۸.۵۲ -
یکم کارگزاری بانک کشاورزی ۳.۲۵ ۱۴.۱۰ ۳۴.۹۸ ۱ ماه
اندوخته ملت ۳.۲۳ ۱۱.۳۹ ۲۵.۲۹ ۱ ماه
آتیه ملت ۳.۱۸ ۱۸.۰۷ ۳۷.۹۸ ۱ ماه
اندیشه ورزان صبا تامین
قابل معامله در بورس
۳.۱۴ ۸.۳۱ ۳۰.۶۹ -
افرا نماد پایدار ۳.۰۹ ۹.۳۷ - -
ارزش آفرین گلرنگ ۳.۰۶ ۹.۸۲ ۳۰.۱۶ ۱ ماه
پاداش سهامداری توسعه یکم
قابل معامله در بورس
۲.۹۴ ۸.۸۹ ۲۴.۱۷ ۱ ماه
دارا الگوریتم ۲.۷۱ ۹.۳۰ - -
معیار ۲.۶۴ ۱۱.۱۵ - -
سپهر تدبیرگران ۲.۴۹ ۱۲.۳۷ ۳۱.۵۷ ۱ ماه
درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن ۲.۴۶ ۱۰.۷۲ - -
دوم اکسیر فارابی ۲.۴۴ ۱۰.۱۷ ۲۸.۷۷ ۱ ماه
کوثر یکم ۲.۲۸ ۸.۵۸ ۲۰.۱۵ ۱ ماه
ارزش آفرینان دی ۲.۱۳ ۷.۲۷ ۲۳.۰۱ ۱ ماه
درآمد ثابت کاریزما ۲.۱۰ ۷.۶۴ ۲۳.۶۹ -
افق کارگزاری بانک خاورمیانه ۲.۱۰ ۱۰.۹۸ ۳۳.۶۴ ۱ ماه
درآمد ثابت کاردان ۲.۰۹ ۵.۳۸ ۲۰.۳۲ ۱ ماه
بانک گردشگری ۲.۰۸ ۵.۶۸ ۲۱.۷۵ ۱ ماه
نهال سرمایه ایرانیان ۲.۰۷ ۶.۳۵ ۲۲.۸۴ ۱ ماه
اعتماد ملل ۲.۰۳ ۷.۹۷ ۲۵.۳۴ ۱ ماه
درآمد ثابت سرآمد ۲.۰۲ ۵.۹۰ ۲۲.۳۴ ۱ ماه
گنجینه یکم آوید ۱.۷۳ ۶.۱۱ ۲۳.۰۷ ۱ ماه
گنجینه زرین شهر ۱.۷۲ ۴.۷۰ ۱۹.۲۸ ۱ ماه
آتیه نوین ۱.۷۱ ۶.۳۸ ۲۱.۸۷ ۱ ماه
فراز اندیش نوین ۱.۷۰ ۵.۶۴ ۲۲.۰۷ ۱ ماه
اندوخته توسعه صادرات آرمانی ۱.۶۶ ۴.۸۰ ۱۹.۷۸ ۱ ماه
نگین سامان ۱.۶۶ ۱۲.۰۷ ۲۶.۷۷ ۱ ماه
بانک ایران زمین ۱.۶۴ ۴.۹۲ ۲۰.۰۵ ۱ ماه
ره آورد آباد مسکن ۱.۶۳ ۵.۱۳ ۲۰.۸۸ ۱ ماه
لوتوس پارسیان ۱.۵۸ ۴.۵۲ ۲۱.۴۳ ۱ ماه
یکم ایرانیان ۱.۵۵ ۷.۹۹ ۲۳.۵۱ ۱ ماه
امین سامان ۱.۴۶ ۴.۷۸ ۱۹.۵۵ ۱ ماه
امید انصار ۱.۴۶ ۵.۱۱ ۱۸.۸۴ ۱ ماه
آسمان امید
قابل معامله در بورس
۱.۴۴ ۷.۶۳ ۲۴.۰۳ ۱ ماه
امین ملت ۱.۴۳ ۴.۶۱ ۲۰.۸۳ ۱ ماه
اعتماد آفرین پارسیان
قابل معامله در بورس
۱.۳۵ ۵.۴۸ ۲۲.۹۳ -
نامی مفید ۱.۱۱ ۱۱.۲۱ ۲۶.۹۱ ۱ ماه
ثابت حامی ۱.۰۴ ۵.۵۱ ۲۲.۰۷ -
فیروزه آسیا
قابل معامله در بورس
۱.۰۲ ۱۰.۲۹ ۳۴.۵۲ -
توسعه فراز اعتماد ۰.۶۸ ۱۷.۹۵ ۳۲.۹۸ ۱ ماه
درآمد ثابت کمند
قابل معامله در بورس
۰.۶۱ ۴.۱۶ ۲۱.۶۴ ۱ ماه